Připravujeme finanční nástroje pro podporu podnikatelů v obcích

Připravujeme finanční nástroje pro podporu podnikatelů v obcích

Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství (MZE) a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) připravujeme speciální záruky, úrokové dotace a zvýhodněné úvěry pro venkovské firmy. Zatímco podnikatelé v zemědělství mohou dnes využívat programy PGRLF, drobní podnikatelé v jiných oborech, například provozovatelé obchodů, malých restaurací, řemeslných dílen nebo malých producentů, kteří působí na venkově, na programy PGRLF […]

Jak jsme na tom měsíc po zahájení?

Jak jsme na tom měsíc po zahájení?

Rok venkova. Tak pojímá AMSP ČR letošní rok, který je zaměřen na podporu venkovských obchodů, restaurací, penzionů, farem, řemeslníků, drobných pěstitelů a lokálních producentů. Za podpory prezidenta ČR, předsedy vlády, rozhodujících resortů a více jak třiceti profesních spolků a organizací spojených s venkovem, chystá AMSP ČR desítky regionálních aktivit a celou řadu legislativních opatření. Zvýhodněné […]

Spuštění webu

Spuštění webu

4. ledna byl spuštěn oficiální web projektu Rok venkova 2017, projektu který navazuje na velice úspěšný Rok řemesel 2016. V následujících dnech bude dohotoven do finální podoby.