Jednání na ministerstvu zemědělství

Jednání na ministerstvu zemědělství

Zástupci AMSP ČR se zúčastnili zasedání na ministerstvu zemědělství, jehož téma bylo obchodní obslužnost venkova. Mezi dalšími pozvanými byly další klíčové resorty jako ministerstvo financí, průmyslu a obchodu či pro místní rozvoj a dále pak různé organizace s problematikou spojené jako právě AMSP ČR, SPOV, SMO ČR, Česká pošta a další. Přes dvě hodiny dlouhé […]

Tisková konference na For Boat

Tisková konference na For Boat

Týden poté, co budou představeny první výsledky Roku venkova na tiskové konferenci 2/3 s panem ministrem zemědělství Marianem Jurečkou, se uskuteční další tisková konference, a to ke specifickému tématu vodních cest a podnikání v jejich blízkosti. Tato konference se bude konat v rámci veletrhu For Boat&For Caravan v PVA Letňany, a to v 10/3 v […]

Význam cechů rapidně roste

Význam cechů rapidně roste

Hlas profesních spolků je slyšet čím dál více. A ještě důležitější je to, že po dlouhých letech hovoří jedním jazykem. I to je výsledek největší podnikatelské aktivity posledních dvanácti měsíců Roku řemesel 2016. Cechy opět drží prapor kvality, hrdosti k profesi a sehrávají, podobně jako obdobná sdružení v zahraničí, rozhodující roli při diskusi nad dalším […]

První zpravodaj Roku venkova 2017!

První zpravodaj Roku venkova 2017!

Stejně jako v loňském Roce řemesel 2016, tak i v letošním Roce venkova 2017 budeme všechny naše partnery i návštěvníky těchto stránek. Pokud chcete vědět co děláme, tak určitě nesmíte vynechat každý měsíc náš zpravodaj. Lednový zpravodaj zde

Zahajujeme podporu ve znevýhodněných obcích a v ohrožených krajích

Zahajujeme podporu ve znevýhodněných obcích a v ohrožených krajích

Další formu podpory připravujeme pro tzv. ohrožené obce do 500 obyvatel, kterých je 1849 – http://www.rokvenkova.cz/wp-content/uploads/2017/02/Podpora-obcí-sociální-pojištění.xlsx . V těchto dnech předkládá na vládu ministr Marian Jurečka návrh AMSP ČR a resortu zemědělství týkající se podpory zaměstnanců firem v obcích v tzv. znevýhodněných oblastech, a to na bázi 500 Kč dotace měsíčně na sociální odvody. Podporu […]

Připravujeme finanční nástroje pro podporu podnikatelů v obcích

Připravujeme finanční nástroje pro podporu podnikatelů v obcích

Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství (MZE) a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) připravujeme speciální záruky, úrokové dotace a zvýhodněné úvěry pro venkovské firmy. Zatímco podnikatelé v zemědělství mohou dnes využívat programy PGRLF, drobní podnikatelé v jiných oborech, například provozovatelé obchodů, malých restaurací, řemeslných dílen nebo malých producentů, kteří působí na venkově, na programy PGRLF […]