Jednání na ministerstvu zemědělství

Zástupci AMSP ČR se zúčastnili zasedání na ministerstvu zemědělství, jehož téma bylo obchodní obslužnost venkova. Mezi dalšími pozvanými byly další klíčové resorty jako ministerstvo financí, průmyslu a obchodu či pro místní rozvoj a dále pak různé organizace s problematikou spojené jako právě AMSP ČR, SPOV, SMO ČR, Česká pošta a další. Přes dvě hodiny dlouhé jednání se neslo v duchu vyjasňování si problémů, které v současnosti trápí venkov a možností jejich případného řešení. V rámci našich činností je to jistě vítaný krok, který ilustruje to, že i jiná místa si uvědomují a sdílejí naše vidění problémů na venkově a chtějí je řešit.