Tisková zpráva z konference o rekreační plavbě

České vodní toky a nádrže ožívají a spolu s nimi i okolní obce. V roce 2015 vstoupila v platnost vyhláška, která uvolnila plavbu plavidel se spalovacími motory na několika vodních nádržích a vodních tocích, čímž se zvýšil podnikatelský a turistický ruch v jejich okolí. První bilance hovoří o tom, že se nenaplnily černé scénáře a že se zásadně nezvýšila nehodovost, a to přesto, že došlo na hlavních tocích k nárůstu provozu o třetinu. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) společně s Asociací lodního průmyslu (APL) předkládají u příležitosti Roku venkova 2017 aktuální informace, jak změnila rekreační plavba život v přilehlém okolí.

TZ-2017-03-10-Rekreační plavba zachraňuje provozovny