Standardy ubytování na venkově

Svaz venkovské turistiky a agroturistiky (SVTA), partner Roku venkova 2017, vydal v letošním roce dva nové standardy s cílem zlepšit orientaci hostů, tedy zlepšit ochranu spotřebitele, cestovních kanceláří a agentur, zvýšit transparentnost trhu ubytování v soukromí, služeb agroturistiky a venkovské turistiky a v neposlední řadě zkvalitnit služby ve výše zmíněných oblastech cestovního ruchu.

 

Nový standard ubytování v soukromí (s názvem Oficiální jednotná klasifikace ubytování v soukromí) sestavil SVTA za podpory Ministerstva pro místní rozvoj a Fóra cestovního ruchu. Klasifikace platná od 18. 1. 2017 se stala technickým předpokladem kvality Českého systému kvality služeb. Pro účely klasifikace je ubytování v soukromí specifikováno jako přechodné krátkodobé turistické ubytování v minimálně 1 a maximální ve 4 ubytovacích jednotkách. Předmětem klasifikace jsou čtyři kategorie – pokoj pro hosty, apartmán pro hosty, objekt pro rekreaci a malý penzion. Zařízení může získat jednu až čtyři hvězdičky ve třídách tourist, economy, standard a first class.

 

Kategorizaci agroturistiky a venkovské turistiky ČR sestavil SVTA za podpory Ministerstva zemědělství. Předmětem kategorizace platné od 28. 2. 2017 jsou kategorie – Dovolená na statku, Dovolená na venkově a Zážitky na venkově. V rámci kategorizace se neudělují třídy označující nižší či vyšší kvalitu služeb. Zařízení buď podmínky jednotlivých kategorií splňuje a pak je udělen certifikát a značka, nebo nesplňuje a zařízení certifikát a značku nezíská. Kategorizace inspirována zahraničními modely funguje jako nadstavba jak pro certifikaci ubytování v soukromí, tak certifikaci penzionů, hotelů či kempů, kterou provádějí odpovídající profesní sdružení.

 

Zařízení, která splňují podmínky ubytování v soukromí a mají zájem o udělení značky jedné z kategorií Dovolená na statku, Dovolená na venkově nebo Zážitky na venkově probíhá proces certifikace zároveň a za jednu cenu.

 

Požadavky obou standardů jsou formulovány tak, aby jejich aplikace přinesla užitek jak zákazníkům, tak i provozovatelům zařízení ubytování v soukromí, penzionů, hotelů a poskytovatelům služeb agroturistiky a venkovské turistiky.

více informací:

Kategorizace zařízení agroturistiky a venkovské turistiky ČR 2017-2023

Oficiální jednotná klasifikace ubytování v soukromí 1812017