…a teď česky

Jedná se o spotřebitelsky orientovanou propagační kampaň zaměřenou na podporu regionálních potravinářských výrobků, která byla nastartována již v roce 2016 v rámci realizace projektu Potravinářská a zemědělská řemesla, propagace regionálních produktů a bioproduktů a zastřešena projektem ROK ŘEMESEL 2016. I v roce 2017 pokračuje AMSP ČR spolu se svými partnery v ofenzívě na spotřebitele a jejich nákupní chování tak, abychom podpořili jak lokální a regionální producenty tak i profesní spolky a sdružení celoplošně na celém území našeho venkova.

Mise:

Využívání regionálních potravin a surovin pro jejich výrobu se musí stát celospolečenským tématem. Využívání místních zdrojů by mělo být přirozenou sociální odpovědností spotřebitelů i zpracovatelů.

Partneři:

Dílčí cíle v rámci Roku venkova 2017:

  • Podpora deseti regionálních akcí každého profesního spolku (cíleně zaměřená výstava, soutěž apod., zahrnující propagaci lokálních produktů s vazbou na koncového spotřebitele nebo školy)
  • Realizace odborného vzdělávacího kurzu pro lokální producenty se zaměřením na rozvoj trhu a odbytu regionálních produktů a biopotravin na lokálních trzích
  • Vyhlášení a podpora nejvýznamnějšího profesního počinu v každém profesním spolku s celospolečenským dopadem v oblastech potravinářských a zemědělských

Poslechněte si rádiové spoty na podporu našich regionálních producentů:atedcesky.cz

Hlavní organizátor

Hlavní partneři