Malý obchod a gastro

Projekt navazuje na dlouhodobé aktivity AMSP ČR v rámci podpory drobných provozoven Malý obchod a ASZ v rámci podpory obchodních aktivit tuzemských farem. V roce 2017 bude aktivita směřována na provozovny v menších obcích a rozšíří se o podporu turistického ruchu na venkově. Cílem projektu je tedy podpora drobných služeb, koloniálů, restaurací a ubytovacích zařízení na venkově.

Mise:

Zabezpečit základní obslužnost venkova jak pro místní obyvatele, tak pro podporu turistického ruchu

Partneři:

  • Nezávislé maloobchodní a restaurační provozovny sdružené v projektech AMSP ČR Malý obchod a Moje restaurace
  • Farmy, provozující maloobchodní, restaurační nebo ubytovací aktivity, sdružené v Asociaci soukromých zemdělců

Dílčí cíle v rámci Roku venkova 2017:

  • Vytvoření nového režimu podpory agroturistiky
  • Cílená podpora produktů z lokálních farem
  • Podpora propojení poštovních provozoven (Pošta Partner) s malým koloniálem

Hlavní organizátor

Hlavní partneři