Rodinná firma a farma

Projekt navazuje na dlouhodobé aktivity AMSP ČR a Asociace soukromého zemědělství ČR Rodinná firma podporující rodinné podnikání a rodinné farmy. Cílem těchto aktivit v minulých letech bylo sdružování rodinných podniků a farem, jejich vzdělávání, vyhlašování soutěží o nejlepší rodinnou firmu a farmu a vytváření legislativní podpory tohoto segmentu firem. V roce 2017 bude aktivita směřována na provozovny v menších obcích a rozšíří se o podporu turistického ruchu na venkově. Cílem projektu Rodinná firma je podpora venkovských firem a farem rodinného charakteru.

Mise:

Posilovat tuzemské rodinné podnikání jako základ zdravé a odolné ekonomiky, založené na tradici a respektu k hodnotám vytvořených minulými generacemi.

Partneři:

  • Rodinné firmy sdružené v projektu Rodinná firma Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)
  • Rodinné farmy sdružené v Asociaci soukromého zemědělství ČR (ASZ)

Dílčí cíle v rámci Roku venkova 2017:

  • Vytvoření definice a zanesení do legislativy pojmu rodinná firma, rodinná živnost a rodinná farma s cílem jejich následné specifické podpory
  • V rámci soutěže AMSP ČR Rodinná firma roku, vyhodnocení Rodinná firma roku na venkově a podpora vyhodnocení Rodinné farmy roku (ASZ)
  • Realizace sedmi diskusních setkání rodinných firem se zaměřením na problematiku rodinného podnikání na venkově
rodinnafirma.net

Hlavní organizátor

Hlavní partneři