Svou cestou


Projekt navazuje na dlouhodobé aktivity AMSP ČR Svou cestou, v rámci kterých cíleně motivuje k zakládání nových firem a živností a vytváří jim grantové, mentorské a vzdělávací zázemí. V roce 2017 se aktivity zaměří specificky na začínající podnikatele a podnikatelky na venkově. Cílem projektu Svou cestou je podpora začínajících podnikatelů na venkově.

Mise:

Vzbudit chuť mladých zapojit se do lokálních podnikatelských aktivit a stát se regionálním zaměstnavatelem, ovlivňujícím rozvoj svého nejbližšího okolí a udržujícím ruch na venkově.

Partneři

  • Začínající firmy, studenti a učni aktivní v platformě AMSP ČR Svou cestou
  • Podnikatelky sdružené v platformě AMSP ČR a Ženy s.r.o. Podnikavá žena

Dílčí cíle v rámci Roku venkova 2017:

  • Vyhlášení grantu Nastartujtese.cz pro podnikatele z obcí do tří tisíc obyvatel
  • V rámci grantu AMSP ČR Podnikavá žena roku vyhlášení nejlepších začínajících podnikatelek z obcí do tří tisíc obyvatel z každého kraje
  • Uskutečnění šesti regionálních akcí, spočívající v uskutečnění setkání skupiny začínajících podnikatelů s místními, regionálními a úspěšnými drobnými podnikateli
svou-cestou.cz

Hlavní organizátor

Hlavní partneři