O projektu

Projekt Rok Venkova 2017 si klade za cíl podpořit rozhodující skupiny podnikatelů v obcích do tří tisíc obyvatel a motivovat je zakládat a udržovat provozovny na venkově. Hlavním organizátorem projektu je Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR [1]ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství ČR [2], řemeslnými a zemědělsko-potravinářskými profesními spolky a zájmovými sdruženími podporujícími aktivity na venkově. Tyto subjekty chtějí svými aktivitami v letošním roce přispět k rozvoji podnikatelského ruchu na venkově, posílit tím jeho udržitelnost a v důsledku tak i vyváženost a nezávislost tuzemské ekonomiky.

Hlavní pilíře a zaměření Roku venkova 2017:

Plošné aktivity Roku venkova 2017 napříč projekty

Realizujeme cílenou legislativní podporu drobných podnikatelů a malých zaměstnavatelů v obcích do tří tisíc obyvatel a v ohrožených obcích, a to na bázi daňových a sociálních benefitů. Ve spolupráci se státními finančními organizacemi jsme připravili specifické záruční a úvěrové nástroje pro všechny typy podnikání na venkově. Společně s více jak třiceti zapojených zástupců podnikatelských spolků organizujeme a podporujeme desítky regionálních akcí na zviditelnění malého podnikání v obcích, chystáme řadu vzdělávacích programů a několik odborných konferencí k problematice současného venkova. Další důležitou výzvou letošního roku bude zpracování věrohodné analýzy podnikání na venkově, které bude uskutečněno s podporou klíčových resortů a ČSÚ. Byl zpracován průzkum s následnou veřejnou diskusí na témata úrovně drobných podnikatelských služeb v obcích a zaměstnanosti na venkově. Celá letošní kampaň pak byla doprovázena mediálním zviditelněním konkrétních podnikatelů z malých obcí, mj. se ve spolupráci s Českou televizi, která společně s AMSP ČR odvysílala pořad TOULAVÁ KAMERA NA VENKOVĚ, navazující na úspěšný pořad Roku řemesel 2016 Toulky za cechy a řemesly, kampaně budou probíhají rovněž v celoplošných rozhlasových stanicích a dále v denících s celostátním dosahem.

Aktivity roku venkova dle konkrétního zaměření

AMSP