Školení Marketing a prodej lokálních produktů se více než podařilo!

V rámci Roku venkova 2017 se v tomto měsíci ke slovu dostala realizace vzdělávacích aktivit zacílených na podpoření lokálních pěstitelů a producentů lokálních zemědělských produktů. Školení nazvané Marketing a prodej lokálních produktů a biopotravin bylo sestaveno jako ucelený komplex oblastí potřebných pro efektivní zvládnutí přímého prodeje, tzv. „prodeje ze dvora“. Kurz obsahovalo témata jako: marketing lokálních produktů v zemědělství; prodej v marketingových souvislostech, marketingová komunikace; přímý prodej lokálních produktů, prodejní formy a metody, způsoby prodeje; odbyt a odbytová seskupení, organizace prodeje a spolupráce; budování regionální značky; cenotvorba a ekonomika přímého prodeje; přímý prodej a legislativa, programy na podporu venkova; obchodní a prodejní komunikace a prezentace, psychologie prodeje; a zahraniční příklady a zkušenosti.

Připravené školení se setkalo s opravdu velkým zájmem ze strany drobných podnikatelů na venkově, rekrutujících se zejména ze soukromě hospodařících zemědělců a lokálních producentů potravin a bioproduktů, který potvrzuje naše přesvědčení o potřebnosti tohoto druhu osvěty a pomoci podnikatelům na venkově. V prosinci pak bude celý 5 denní cyklus přednášek doplněn a uzavřen závěrečnou exkurzí na vybrané farmy jakožto příklady dobré praxe v této oblasti.