Jak jsme na tom měsíc po zahájení?

Rok venkova. Tak pojímá AMSP ČR letošní rok, který je zaměřen na podporu venkovských obchodů, restaurací, penzionů, farem, řemeslníků, drobných pěstitelů a lokálních producentů. Za podpory prezidenta ČR, předsedy vlády, rozhodujících resortů a více jak třiceti profesních spolků a organizací spojených s venkovem, chystá AMSP ČR desítky regionálních aktivit a celou řadu legislativních opatření. Zvýhodněné úvěry a záruky, snížení administrativy provozovnám v obcích, motivační opatření pro zaměstnavatele a začínající podnikatele nebo zvýšená podpora rodinných farem. To jsou jen některé návrhy, které by měly v důsledku snížit vylidňování venkova. Důležitou aktivitou bude zviditelňování podnikatelů na venkově a už nyní můžeme prozradit, že navazujeme na mimořádně úspěšné Toulky za cechy a řemesly a pro Českou televizi připravujeme i letos exkluzivní letní seriál Toulky českým venkovem, kde Iveta Toušlová a Josef Maršál představí podnikání v malých obcích.