Zahajujeme podporu ve znevýhodněných obcích a v ohrožených krajích

Další formu podpory připravujeme pro tzv. ohrožené obce do 500 obyvatel, kterých je 1849 – http://www.rokvenkova.cz/wp-content/uploads/2017/02/Podpora-obcí-sociální-pojištění.xlsx . V těchto dnech předkládá na vládu ministr Marian Jurečka návrh AMSP ČR a resortu zemědělství týkající se podpory zaměstnanců firem v obcích v tzv. znevýhodněných oblastech, a to na bázi 500 Kč dotace měsíčně na sociální odvody. Podporu ve výši 6 tisíc Kč ročně by tak získal každý zaměstnanec firmy v ohrožené obci. Současně se rozjíždí velké aktivita pro podporu podnikatelů ve třech tzv. ohrožených krajích. Jedná se o Moravskoslezský kraj, Karlovarský kraj a Ústecký kraj. Jedná se o zatím největší vládní podporu krajů s nižší podnikatelskou výkonností, která bude v několika dalších letech poskytnuta na rozvoj podnikatelského prostředí. AMSP ČR již připravuje společně s partnery Roku venkova 2017 celou řadu návrhů.