Předvolební debata s politiky

V pátek 5. 5. 2017 se uskutečnila akce „Předvolební debata s politiky“, kterou pořádala Asociace soukromého zemědělství ČR v rámci svého zasedání rady. Mezi jinými byl mezi posluchače za Rok venkova 2017 pozván i zástupce AMSP ČR. Na záznam z celé akce se můžete podívat zde: