Fandíme agroturistice!

V minulých dnech proběhlo jednání vedení AMSP ČR, Svazu venkovské turistiky a agroturistiky a Asociace soukromého zemědělství na téma agroturistiky a standardů certifikace ubytování v soukromí. Tento standard zatím není v české legislativním systému kvality služeb a běží od 28.2.2017 v pilotní fázi. Certifikace se týká pouze subjektů s IČ s 1-4 ubytovacími jednotkami (přičemž za ubytovací jednotku je považován pokoj i apartmán) a je na dobrovolné bázi. Všechny tři zmíněné subjekty se shodli na podpoře a společném postupu v podpoře agroturistiky, ať už se jedná o Dovolenou na statku, Dovolenou na venkově nebo Zážitkový program na venkově. Dle předběžných odhadů ASZ činí příjmy z agroturistiky v průměru 15 % celkových příjmů farmy (pouze ubytování, nikoli včetně prodeje produktů). AMSP ČR v rámci Roku venkova 2017 plánuje i několik informačních seminářů zdarma k tématu agroturistiky, a to zejména pro podnikatele z menších obcí.

Zájemci o zajímavá místa k pobytu mohou navštívit portál www.prazdninynavenkove.cz .