Češi berou útokem malé pivovary

Tuzemští spotřebitelé čím dál více navštěvují regionální pivovary rodinného typu, kterých jsou již více jak čtyři stovky. Tři turisté z deseti dokonce malé pivovary vyhledávají jako svojí cílovou destinaci. Testování regionálních piv se tak začíná stávat zajímavou turistickou atrakcí, přičemž téměř polovina zákazníků je připravena si za lokální zlatý mok i připlatit. I to je důvodem, proč v současnosti vzniká každý týden jeden nový minipivovar. Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR) ve spolupráci s agenturou Ipsos vydávají u příležitosti Roku venkova 2017 průzkum zaměřený na spotřebitelské vnímání regionálních pivovarů.
Exkluzivní letní průzkum pro AMSP ČR prováděla agentura Ipsos v červenci 2017 na vzorku 525 spotřebitelů. Z nich 81 % je připraveno ochutnat specifické regionální pivo z malého pivovaru. 14 % návštěvníků našich regionů dokonce malý lokální pivovar nebo hospodu s vlastní značkou piva vyhledává jako zajímavý turistický cíl. Dvě třetiny všech turistů malý pivovar cíleně nevyhledávají, ale narazí-li na něj, rádi pivo ochutnají. Pouze jedno procento tuzemských spotřebitelů pivo z minipivovarů odmítá.

41 % procent respondentů baví testování lokálních piv, více jak třetina očekává specifickou a originální chuť a 30 % návštěvníků chce podporovat lokální podnikatele, kteří pivo produkují. Každý pátý turista si pak pivo propojuje s tradicí vázanou na místní prostředí.

45 % spotřebitelů je připraveno si za regionální specifické pivo připlatit, 40 % je ochotno zaplatit maximálně jako za piva z velkých pivovarů. Pouze 5 % návštěvníků regionu vyžaduje nižší cenu než u zavedených značek.

„Skutečnost, že regionální pivovary se stávají turistickým hitem dokazuje i to, že 41 % dotázaných bylo alespoň jedenkrát na prohlídce malého pivovaru a 9 % se tak chystá učinit“, říká Tomáš Macků, Research & Communication Director agentury na výzkum trhu IPSOS.

Podle rychlé analýzy AMSP ČR existuje v současnosti 370 minipivovarů, tedy malých pivovarů s výstavem piva do 10 tis hl ročně. Velké pivovary, kterých je 45, však zcela dominují v celkové produkci piva, a to s celkovým podílem 98 %. Přesto je zájem o investování do minipivovarů mimořádný, jen za poslední kalendářní rok vznikla padesátka nových malých pivovarů a nic nenasvědčuje tomu, že by boom ustával. Malé pivovary výborně doplňují trh velkých hráčů a nabízejí chuťově rozmanitá piva, často spojená s lokálním příběhem a vazbou na místní region.

Jan Šuráň, prezident Českomoravského svazu minipivovarů uvádí: „Minipivovary jsou hitem nejenom ve velkých městech, ale především v malých městečkách a vesnicích. Jsou zde významným ekonomickým a kulturním centrem venkova. Podporují turistický ruch, dávají lidem práci a zabraňují vylidňování venkova. Poslední dobou se začínají propojovat do pivních stezek a přinášejí život do regionů, které by jinak jen těžko hledaly jinou atraktivitu.“

Radovan Koudelka, člen prezidia Českomoravského svazu minipivovarů, k výsledkům průzkumu doplňuje: „Právě minipivovary se zasloužily o renesanci českého piva a pivovarnictví tím, že znovu nabídly zákazníkovi chuťovou a druhovou rozmanitost a začaly znovu velice trpělivě vychovávat českého a pak i zahraničního konzumenta piva. Jsou to malé pivovary, které pivu dávají znovu příběhy, jež jsme dlouhá léta znali jen z Hrabalova románu. A to je podstata tohoto boomu, že každý tento pivovar nabízí pivo s příběhem, svým, osobitým a originálním. Takže vidím budoucnost malých pivovarů velice dobře.“

Celková pozitivní čísla rozmachu malého pivovarského podnikání ale nekorespondují s počtem absolventů sladovník-pivovarník. Podle aktuálních údajů AMSP ČR nabízí program sladovník-pivovarník tři školy s kapacitou 45 absolventů ročně, nicméně zájem je menší a každý rok ukončuje školu tohoto zaměření v ČR přibližně 15 studentů.

Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR k tomu dodává: „Malé pivovary se stávají vizitkou regionů, turistickým cílem českého venkova a jsou živým důkazem naší podnikatelské a řemeslné tradice. I když se jedná o investici v řádech jednotek milionů, je pozoruhodné, že co týden u nás vzniká nový minipivovar. Problémem se ale začíná stávat nedostatek sladovníků, protože toto řemeslo nelze například nahradit cizinci na krátkodobý pobyt. Nejenže se jedná o dost specifickou profesi, ale sládek by měl mít ke svému produktu i osobní vztah a měl by být s jeho výrobou dlouhodobě spojen.“

Rychlá data AMSP ČR k malým pivovarům:

Hranice mezi velkým pivovarem a malým pivovarem:

Výroba pod 10 000 hl piva ročně = minipivovar

Počet velkých pivovarů: 45
Počet minipivovarů: 370
Příbytek minipivovarů za poslední kalendářní rok: 50
Celkový výstav všech pivovarů: 20,5 mil. hl
Podíl minipivovarů: 2 %
Celková spotřeba piva v ČR: 143 l/obyvatele

Počet studentů oboru sladovník-pivovarník:

V letošním šk. roce 2016/17 se připravuje v rámci školního vzdělávacího programu Sladovník-pivovarník celkem 75 žáků, z toho v prvním ročníku 20, ve druhém 26 a ve třetím 29, studium v loňském roce ukončilo 13 absolventů, průměrně za posledních pět let se jedná o 15 absolventů ročně.

Aktuální počet pracovníků na profesi Sládci a sladovníci: mezi 700 až 900 osob