Nabídky na trhu práce a byrokracie odrazují mladé od podnikání

Nárůst počtu podnikatelů v posledních letech se může stát brzy minulostí. Zajímavé nabídky zaměstnavatelů v důsledku nedostatku pracovníků na trhu práce způsobují, že mladí dávají přednost rychlému komfortu ve vztahu závislém než dobývání kopců s vlastními byznys plány. Mladé ale odrazuje i byrokracie v podnikání a hrozící sankce. Vše na jednom místě, možnost vyřizovat vše on-line, využívání aplikací a nižší stupeň administrativy jsou jasné požadavky nové podnikatelské generace. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) představuje za podpory Komerční banky (KB) průzkum o postoji mladých k podnikání, který prováděla výzkumná agentura Ipsos.
Průzkum proběhnul v červenci – srpnu 2017 na vzorku více jak 600 studentů. Z něj vyplývá, že 82 % studentů touží po spokojené rodině, 69 % po finančním zajištění a 46 % po zajímavé práci. Téměř polovina studentů se nechce zatěžovat věcmi, které způsobují stres.

Stav na trhu práce, kdy se zaměstnavatelé snaží nabízet řadu benefitů a poměrně dobrá kondice tuzemských podniků, způsobuje, že čím dál více mladých lidí dává přednost jistějšímu zaměstnání před nejistotou vlastního podnikání. Zatímco v roce 2013 vnímalo jistotu vztahu závislého, tedy zaměstnaneckého, 66 % studentů, dnes je to již 82 %. Roste i názor, že být zaměstnán je pohodlnější než podnikat. Lidé mířící do pracovního poměru vidí benefity i v tom, že zaměstnavatel za ně bude řešit řadu administrativních povinností a mnoho dotázaných vidí i snazší kariérní růst.

Studenti, kteří se již rozhodli pro podnikání, tak učinili s cílem finančního úspěchu, vědomi si podnikatelského nápadu a částečně i proto, že ve svém okolí nebo rodině mají s byznysem zkušenosti. Nerozhodnutí studenti by jako příčinu pro vstup do podnikání navíc chtěli vlastní režim uspořádání pracovní doby, naopak méně jak polovina by šla podnikat kvůli podnikatelskému nápadu.

Vše na jednom místě, možnost vyřizovat vše on-line, využívání aplikací a nižší stupeň regulací a administrativy jsou jasnými požadavky začínajících podnikatelů, vyplývající z průzkumu. Novým trendem je to, že mladí podnikatelé se již nebrání spolupráci s movitějšími investory. 41 % z nich dokonce investory oslovila, plná třetina z nich pak se žádostí uspěla.

Studenti, kteří se rozhodli podnikat, v 72 % zahájili činnost jako osoby samostatně výdělečně činné, celých 28 % založilo rovnou právnickou osobu. Z průzkumu je ale patrné, že s růstem zakázek roste zájem o převedení podnikání na formu s.r.o., což umožňuje flexibilnější podnikání s nižším rizikem. K udržení OSVČ nepomáhá ani rétorika, zaměřená proti živnostníkům. Za místo podnikání upřednostňují mladí lidé lokalitu, kde žijí nebo vystudovali, neprojevuje se trend odchodu do velkého města nebo zahraničí.

Studenti rovněž nevnímají dobře, že informace o podmínkách podnikání nejsou koncentrovány na jednom místě. Dvě pětiny začínajících podnikatelů dokonce tvrdí, že nemá dostatek informací, potřebných k založení vlastního byznysu. Informace čerpají především od rodiny, známých a z internetu. Polovina z dotázaných uvedla absenci jakékoliv informace o podnikání vše škole, další třetina sice prvotní informace k byznysu ze školy má, nicméně je považuje za nedostatečné. Nejvíce ve školách postrádají informace o tom, jak zahájit podnikání, jak získávat zdroje a jak uchopit marketing. Více jak polovina studentů by přivítala v době studia rovněž větší kontakt s praxí.

Ve vztahu k bankám zaujímají mladí podnikatelé racionální postoj, více jak polovina neočekává přímou podporu, ačkoliv by ji drtivá většina přivítala. Nejčastěji zmiňují projekty, granty nebo soutěže, kterých by se mohli začínající podnikatelé zúčastnit. 10 % z oslovených udává, že se podobných projektů zúčastnili. Za hlavní přínos potom považovali zejména nové kontakty, šance na financování a mentoring.

Členka představenstva AMSP ČR odpovědná za aktivitu Svou cestou – Young Business Liliana Berezkinová k výsledkům uvádí: „Při srovnání průzkumu z roku 2013 s tím letošním je patrné, že postoj k podnikání je mezi mladými lidmi o něco otevřenější, než býval, což vnímám jako povzbuzující zprávu. Co však zůstává nezměněno, jsou bariéry, které mladí lidé uvádí jako hlavní překážku pro start vlastního podnikání. Svědčí to o tom, že v našem podnikatelském prostředí chybí propracovaná infrastruktura – a dost možná i vize – jak kultivovat kontinuitu místní podnikatelské tradice,“ a doplňuje: „Průzkum nepřímo poukazuje na jeden zásadní problém – hmotná i nehmotná podpora, která je aktuálně dostupná, je silně oborově selektivní, a tak zatímco technologická společnost relativně snadno najde zázemí i finance pro rozjezd svého podnikání, živnostník má problém získat byť jen základní informace. Tato disproporce vysílá mladým lidem špatný signál.“

„Skutečnost, že podnikání je pro mladé méně atraktivní než před pár lety, bohužel velmi přesně odráží pohodlný přístup k životu, kterým se nastupující generace do značné míry vyznačuje. Zaměstnanecké standardy jsou spolu s životem bez odpovědnosti za podnikání velkým lákadlem. Neznamená to však, že bychom zaznamenávali úbytek mladých šikovných lidí s nápady a ambicemi. O to více se proto musíme snažit změnit podnikatelské prostředí tak, aby bylo co nejméně svazováno byrokracií, zvyšovat finanční gramotnost od útlého věku a pokud možno za splnění určitých předem daných rozumných kritérií zavést pro začínající podnikatele různá daňová zvýhodnění,“ komentuje výsledky průzkumu Zdeněk Tomíček, člen představenstva AMSP ČR odpovědný rovněž za aktivitu Svou cestou – Young Business.

„Tři hlavní důvody, které mladým lidem brání v rozjezdu vlastního podnikání, jsou nedostatek odvahy, nejistota ohledně toho správného nápadu a absence finančních prostředků. V Komerční bance děláme vše proto, aby se tyto tři důvody nestaly jen výmluvou. Dlouhodobě a systematicky se proto věnujeme mladým podnikatelům, kterým nabízíme základní služby zdarma, až milion korun bez jakékoli podnikatelské historie, posouzení jejich podnikatelského nápadu nebo grantový program Nastartujte se, jehož cílem je podpora českých start-upů, a to jak po finanční stránce, v oblasti propagace, vzdělávání i odborného poradenství,“ uvedl Leoš Souček, zástupce výkonného ředitele pro Marketing a Komunikaci KB.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR, současný postoj mladých k podnikání shrnuje: „To, že mladí lidé v době přetlaku nabídek zaměstnavatelů volí cestu vyššího komfortu a upřednostňují pracovní vztah před vlastním podnikáním, není překvapením. Je to ale jasné varování, že máme-li zájem zde mít za dalších dvacet let původní české firmy a nechceme-li být závislí na nadnárodních korporacích, musíme pro to začít konečně něco dělat. Jestliže radikálně nesnížíme administrativní bariéry, nekonečné regulace a nezačneme urychleně plně elektronizovat vztah mezi firmou a státem, přijdeme postupně o lokální podnikatele a nezávislé regionální zaměstnavatele.“

Tisková zpráva ke stažení zde:

TZ_2017_09_05_Podnikani_mladych.docx TZ_2017_09_05_Podnikani_mladych.docx (129,37 KB)

Průzkum ke stažení zde:

Vysledky_pruzkumu_Young_Business_komplet_TK.pdf Vysledky_pruzkumu_Young_Business.pdf (1,63 MB)