Pošta v rukou podnikatelů se stává hitem venkova

Každý týden vzniknou tři nové pobočky pošty Partner provozované smluvními partnery České pošty. Dva podnikatelé z deseti na venkově uvažují o tom, že by si ke svému podnikání přibrali také provozování pošty Partner, přičemž většina obyvatel tuto službu vítá. Po vzoru Rakouska nebo Německa se začíná poštovní přepážka propojovat s malým koloniálem nebo jiným drobným prodejem. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) představuje u příležitosti akce Rok venkova 2017 nezávislý průzkum toho, jak poštu Partner vnímají místní obyvatelé, a jak podnikatelé. Šetření prováděla výzkumná agentura Ipsos.

Celkově funguje k 1. 9. na principu pošta Partner již 384 provozoven. Do roku 2025 by jich celkově mohlo být až 2500. To představuje více než 75 % z celkového počtu pošt a v takovém případě půjde o jednu z nejdynamičtěji rostoucích živností na venkově. Stejný podíl mimochodem odpovídá sousednímu Rakousku, přičemž v Německu je ještě vyšší. Z doposud otevřených pošt Partner jich 54 % provozují přímo obce a 46 % podnikatelé, obvykle OSVČ. Průzkum zmapoval v srpnu 2017 postoje jak obyvatel, tak podnikatelů z obcí s 250 až 5000 obyvateli, celkový počet respondentů byl 560.

Z šetření vyplývá, že přesně polovina lidí by provoz pošty Partner uvítala, čtvrtina obyvatel se vyjádřila neutrálně. Pouze 6 % oslovených obyvatel by před variantou využívání pošty Partner ve vlastní obci upřednostňovalo dojíždění do obce na tradiční pobočku České pošty. O tom, že poštovní provozovna je pro obyvatele venkova důležitá, svědčí fakt, že 30 % dotázaných chodí dle průzkumu na poštu jednou za tři měsíce, 23 % jednou za čtrnáct dní a každý pátý dokonce každý týden.

Z průzkumu dále vyplynulo, že 45 % obyvatel venkova považuje za nejvhodnější typ provozovny pošty Partner místní obecní úřad, 38 % si přeje, aby byla spojena s místním koloniálem. Pouhá 2 % respondentů by přivítala poštovní provozovnu ve spojení s hotelem nebo penzionem.

O zajišťování poštovních služeb začíná být zájem i mezi podnikateli. Každý desátý oslovený živnostník v obcích o tento typ provozovny projevil zájem, dalších 8 % o tom uvažuje, ale nejsou rozhodnuti. Největší zájem projevují provozovatelé koloniálů, následují obecní úřady, necelá pětina ze všech oslovených podnikatelů současně připouští, že spojení jejich současného podnikání s provozováním pošty by jim zvýšilo tržby.

Třetina z oslovených podnikatelů požaduje minimální garantovaný příjem z provozování pošta Partner alespoň 10 tisíc korun, 11 % by si představovala rozpětí minimální odměny 11 tisíc až 20 tisíc korun. 13 % podnikatelů považuje za minimum více jak 20 tisíc korun, přičemž v tomto případě se jedná zejména o firmy, které již v současnosti zaměstnávají pět a více pracovníků. Podle informací České pošty je současná minimální odměna pro pošta Partnery je nastavena na 10 tisíc korun, průměrně si každý provozovatel přijde na 16 tisíc korun měsíčně.

Jan Foubík, ředitel České pošty pro obchod a marketing uvádí: „Jsem rád, že jsme překonali počáteční nedůvěru k projektu Pošta Partner. Zaznamenáváme zvyšující se zájem o tuto službu ze strany provozovatelů i obyvatel. Zákazníci nejvíce oceňují rozšířenou otevírací dobu a nově vybavené provozovny. Často zmiňovanou výhodou je také propojení poštovních služeb s jinými, ať už komerčními nebo těmi, které poskytují obce. Česká pošta vychází vstříc i provozovatelům pošt Partner, zajišťuje veškeré vybavení i odbornou pomoc.“

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR nový trend poštovního podnikání v obcích komentuje: „Zájem o poštovní podnikání roste rychleji, než jsme přepokládali. Naším cílem je podchytit tento trend a provázat při té příležitosti podnikatelské poštovní provozovny s malým obchodem. Pro koloniál je to jedna z šancí, jak se ve spojení s poštovní službou uživit a pro obyvatele malých obcí je to příležitost, jak zachovat základní obslužnost. Takovýto koncept spojení sociální služby a malého podnikání má smysl podporovat, navíc podobný model funguje úspěšně v řadě jiných zemí.“

Jiří Krist, předseda Národní sítě Místních akčních skupin ČR doplňuje: „Spolupráce místního podnikatele či veřejné správy s Českou poštou je logickým spojením výhod na obou stranách. Pokud se vyskytnou problémy, a ty se mohou vyskytnout vždy, je třeba o nich jednat na partnerském principu, chápat se navzájem, někdy i ustoupit, ale celkově postupovat k společnému cíli – zachování veřejných služeb, které u nás byly a snad i dále budou běžné.“

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ_2017_09_11_Posta_Partner.docx TZ_2017_09_11_Posta_Partner.docx (122,05 KB)

Průzkum ke stažení zde:
Vysledky_pruzkumu_TK_11.9.2017_ppt_na_TK.pptx (2,48 MB)

Dokument Co je pošta Partner ke stažení zde:
Co_je_posta_Partner_web.pptx Co_je_posta_Partner_web.pptx (1,21 MB)