Zpravodaj Roku venkova 2017: Jsme krůček od legislativního úspěchu

Aktérům Roku venkova se podařilo splnit další důležitý cíl. Vláda dala zelenou programu podpory podnikání v nerozvinutých obcí, kterou bude zajišťovat ČMZRB. Poslední detaily a výše podpory se ladila za účasti AMSP ČR na resortu zemědělství v uplynulých dnech. Rok venkova se dostává do poslední čtvrtiny a AMSP ČR nezahálela ani v září. Slavnostní setkání na Dni podnikatelů, velké tažení za poštovními podnikateli v malých obcích, nekončící mediální smršť pro zviditelnění živnostníků na vesnicích a řada akcí v regionech. Právě vychází zářijový Zpravodaj Roku venkova 2017.

Odkaz na Zpravodaj RV září 2017