Šikovné děti a Kutil Junior

Tyto dvě sousloví popisují dvě úzce propojené věci. Šikovné děti, z.s., jak zní celý název, je zapsaný spolek, který se snaží současným dětem zprostředkovat to, k čemu se již dnes nedostanou tak snadno jako jejich rodiče či prarodiče, a to manuální a řemeslné práce. Mezi činnostmi spolku najdete jako pravidelné, tak nepravidelné dílny, příměstský tábor a pak právě také projekt Kutil Junior, který je zaměřen především na první stupeň základních škol. Děti si v rámci tohoto projektu vyzkouší v pravidelných dílnách různé nástroje, materiály i práci s nimi, dále se naučí naplánovat a dokončit jejich vlastní výrobek a v neposlední řadě se naučí i spolupracovat na tvorbě s ostatními. Kutil Junior nedělá rozdíly mezi chlapci a dívkami a v dílnách se tak potkávají všichni, kdo mají o řemeslo zájem.

 

Chcete-li se dozvědět více, tak se podívejte na níže uvedené dokumenty:

Šikovné děti

Kutil junior kroužek