Workshop SMO ČR

Svaz měst a obcí České republiky je naším partnerem v rámci Roku venkova 2017, a proto jsme s potěšením přijali možnost účastnit se 24. 10. 2017 řady workshopů na různá témata, která právě SMO ČR pořádal na Vysočině. Naše téma bylo samozřejmě Lokální podnikání a seminář vedl zástupce AMSP ČR společně se zástupce ČMZRB. Zatímco začátek byl ve znamení obecných zjištění o podnikání na venkově a vůbec stavu venkova, které vyplývaly z výzkumů AMSP ČR, druhá část byla věnována konkrétním finančním nástrojům ČMZRB. Workshop probíhal formou diskuze nad problémy.